วันพระ 2557 ปฏิทินวันพระ 2557 ปฏิทินปี 2557

By tanmeen Update วันที่

วันพระ 2557 ปฏิทินวันพระ 2557 ปฏิทินปี 2557 วันพระ 2557 ปฏิทินวันพระ 2557 ปฏิทินปี 2557


ปฏิทินปี 2557 ปฏิทินวันพระ 2557 วันพระ 2557 ปฏิทินวันพระ มีวันไหนบ้าง มาดูกัน!! 

ปฏิทินวันพระ 2557  วันนี้ Horoworld เราได้รวบรวม วันพระ 2557 มาให้เพื่อนๆ ชาว Horoworld ทุกคนได้ดูก่อนกันลืม เผื่อบางคนจะได้เตรียมตัวทำบุญในวันพระปี2557 กันครับ เรามาดูกันเลยครับว่าปฏิทินวันพระ 2557 นั้นมีวันไหนบ้าง!!วันพระ 2557


     วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า 'วันธรรมสวนะ' อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

     วันพระนั้นเดิมเป็นธรรมเนียมของปริพาชกอัญญเดียรถีย์ (นักบวชนอกพระพุทธศาสนา) ที่จะประชุมกันแสดงธรรมทุก ๆ วัน 8 ค่ำ 15 ค่ำ ซึ่งในสมัยต้นพุทธกาล พระพุทธเจ้ายังคงไม่ได้ทรงวางระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลพระราชดำริของพระองค์ว่านักบวชศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขา แต่ว่าพุทธศาสนายังไม่มี พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน 8 ค่ำ 15 ค่ำ และอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าว โดยตามพระไตรปิฎกเรียกวันพระว่า วันอุโบสถ (วัน 8 ค่ำ) หรือวันลงอุโบสถ (วัน 14 หรือ 15 ค่ำ) แล้วแต่กรณี

     หลังจากนั้น พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะสืบมา โดยจะเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะไปประชุมกันฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ที่วัด ในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่าได้มีประเพณีวันพระมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

     วันพระในปัจจุบัน คงเหลือธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แต่เฉพาะประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เช่น ศรีลังกา, พม่า, ไทย, ลาว และเขมร (ในอดีตประเทศเหล่านี้ถือวันพระเป็นวันหยุดราชการ) โดยพุทธศาสนิกชนเถรวาทนับถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะถือโอกาสไปวัดเพื่อทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนา สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาอาจถือศีลแปดหรือศีลอุโบสถในวันพระด้วย นอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทำบาปใด ๆ โดยเชื่อกันว่าการทำบาปหรือไม่ถือศีลห้าในวันพระถือว่าเป็นบาปมากกว่าในวันอื่น

     ในประเทศไทย หลังจากวันพระได้ถูกยกเลิกไม่ให้เป็นวันหยุดราชการ ทำให้วันพระที่กำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับปฏิทินที่ใช้กันอยู่ทั่วไป (เช่น วันพระไปตรงกับวันทำงานปกติ) ซึ่งคือหนึ่งในสาเหตุสำคัญในปัจจุบันที่ทำให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยห่างจากการเข้าวัดเพื่อทำบุญในวันพระ

     นอกจากนี้ ในประเทศไทยยังมีคำเรียกวันก่อนวันพระหนึ่งวันว่า วันโกน เพราะปกติในวันขึ้น 14 ค่ำปกติ ก่อนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้
ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนมกราคม


วันพุธ ที่   8   มกราคม 2557 เป็นวันขึ้น ค่ำ เดือนยี่  (๒)  ปีมะเส็ง
วันพุธ ที่  15  มกราคม 2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่  (๒)  ปีมะเส็ง
วันพฤหัสบดี ที่  23  มกราคม 2557 เป็นวันแรม ค่ำ เดือนยี่  (๒)  ปีมะเส็ง
วันพฤหัสบดี ที่  30  มกราคม 2557 เป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่  (๒)  ปีมะเส็ง


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนกุมภาพันธ์

วันศุกร์ ที่   7   กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันขึ้น ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะเส็ง
วันศุกร์ ที่  14  กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะเส็ง (วันมาฆบูชา)
วันเสาร์ ที่  22  กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันแรม ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะเส็ง
วันศุกร์ ที่  28  กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะเส็ง


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนมีนาคม

วันเสาร์ ที่   8   มีนาคม 2557 เป็นวันขึ้น ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีมะเส็ง
วันเสาร์ ที่  15  มีนาคม 2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีมะเส็ง
วันอาทิตย์ ที่  23  มีนาคม 2557 เป็นวันแรม ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีมะเส็ง
วันอาทิตย์ ที่  30  มีนาคม 2557 เป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีมะเส็ง


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนเมษายน

วันจันทร์ ที่  7   เมษายน 2557 เป็นวันขึ้น ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีมะเมีย
วันจันทร์  ที่  14 เมษายน 2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีมะเมีย (วันสงกรานต์)
วันอังคาร ที่  22 เมษายน 2557 เป็นวันแรม ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีมะเมีย
วันจันทร์ ที่  28 เมษายน 2557 เป็นวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีมะเมีย


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนพฤษภาคม

วันอังคาร ที่  6   พฤษภาคม 2557 เป็นวันขึ้น ค่ำ เดือนหก (๖) ปีมะเมีย
วันอังคาร ที่  13 พฤษภาคม 2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีมะเมีย (วิสาขบูชา)
วันพุธ ที่  21 พฤษภาคม 2557 เป็นวันแรม ค่ำ เดือนหก (๖) ปีมะเมีย
วันพุธ ที่  28 พฤษภาคม 2557 เป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีมะเมีย


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนมิถุนายน

วันพฤหัสบดี ที่  5   มิถุนายน 2557 เป็นวันขึ้น ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีมะเมีย
วันพฤหัสบดี ที่  12 มิถุนายน 2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีมะเมีย
วันศุกร์ ที่  20 มิถุนายน 2557 เป็นวันแรม ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีมะเมีย
วันพฤหัสบดี ที่  26 มิถุนายน 2557 เป็นวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีมะเมีย


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนกรกฎาคม

วันศุกร์ ที่  4   กรกฎาคม 2557 เป็นวันขึ้น ค่ำ เดือนแปด (๘ ) ปีมะเมีย
วันศุกร์ ที่  11 กรกฎาคม 2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีมะเมีย (วันอาสาฬหบูชา)
วันเสาร์ ที่  19 กรกฎาคม 2557 เป็นวันแรม ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีมะเมีย
วันเสาร์ ที่  26 กรกฎาคม 2557 เป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีมะเมีย


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนสิงหาคม

วันอาทิตย์ ที่  3   สิงหาคม 2557 เป็นวันขึ้น ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีมะเมีย
วันอาทิตย์ ที่  10 สิงหาคม 2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีมะเมีย
วันจันทร์ ที่  18 สิงหาคม 2557 เป็นวันแรม ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีมะเมีย
วันอาทิตย์ ที่  24 สิงหาคม 2557 เป็นวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีมะเมีย


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนกันยายน

วันจันทร์ ที่  1   กันยายน 2557 เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีมะเมีย
วันจันทร์ ที่  8   กันยายน 2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีมะเมีย
วันอังคาร ที่  16 กันยายน 2557 เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีมะเมีย
วันอังคาร ที่  23 กันยายน 2557 เป็นวันแรม๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีมะเมีย


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนตุลาคม

วันพุธ   ที่  1  ตุลาคม2557 เป็นวันขึ้น ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะเมีย
วันพุธ   ที่  8  ตุลาคม2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะเมีย (วันออกพรรษา)
วันพฤหัสบดี  ที่  16  ตุลาคม2557 เป็นวันแรม ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะเมีย
วันพุธ   ที่  22  ตุลาคม2557 เป็นวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะเมีย
วันพฤหัสบดี  ที่  30  ตุลาคม2557 เป็นวันขึ้น ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีมะเมีย


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนพฤศจิกายน

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีมะเมีย (วันลอยกระทง)
วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันแรม ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีมะเมีย
วันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีมะเมีย
วันเสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันขึ้น ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะเมีย


ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนธันวาคม

วันเสาร์  ที่ 6 ธันวาคม 2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะเมีย
วันอาทิตย์ ที่ 14 ธันวาคม 2557 เป็นวันแรม ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะเมีย
วันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2557 เป็นวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะเมีย
วันอาทิตย์ ที่ 28 ธันวาคม 2557 เป็นวันขึ้น ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะเมีย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก:
http://www.myhora.com/ปฏิทิน/วันพระ-พ.ศ.2557.aspx

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก:
อินเตอร์เน็ต
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation