ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย วัดสามจีน

By เมย์ Update วันที่

ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย วัดสามจีน ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย วัดสามจีน


เจ้าพ่อเห้งเจีย ที่วัดสามจีนหรือศาลเจ้าเสี่ยฮุกโจ้ว ขึ้นชื่อมากในเรื่องการขอพรทุกอย่างก็จะสำเร็จและ ไม่เฉพาะคนไทยที่มาขอพร แต่มีฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน รวมทั้งชาวยุโรป ที่เดินทางมากราบไหว้ขอพร 

ศาลเจ้าคู่วัดสามจีนเจ้าพ่อเห้งเจียองค์แรกของประเทศไทย : ท่องไปในแดนธรรม เรื่องไตรเทพ ไกรงู ภาพ ประเสริฐ เทพศรี

           เทพเจ้า ตามคติความเคารพศรัทธา และตามคติความเชื่อของชาวจีนนั้น มีจำนวนมากถึงหลักร้อยองค์ ทั้งนี้ หากจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่สำคัญๆ เช่น มีพระโพธิสัตว์เป็นจำนวนมาก ตามความเชื่อในฝ่ายเถรวาท และมหายาน ที่มีความแตกต่างกันไป ซึ่งมีอยู่ ๒ องค์ ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีคือ เจ้าแม่กวนอิม และพระสังกัจจายน์ นอกจากนี้ยังมีเทพจากวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์อีกหลายองค์ที่คนได้รู้ เช่น ไซอิ๋ว เปาบุ้นจิ้น สามก๊ก และเจ้าพ่อเห้งเจี

          โดยปกติแล้วชาวจีนที่มีศรัทธาต่อพุทธศาสนา เมื่อสร้างวัดก็จะมักสร้างเทพเจ้าตามความนับตนเองไว้ในวัดด้วย ทั้งนี้จะสร้างและประดิษฐานไว้ในศาลเจ้าซึ่งมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน คือ ใช้ศิลปะจีนในการก่อสร้างล้วนๆ ซึ่งเป็นข้อสรุปในเบื่องต้นว่า วัดใดที่มีศาลเจ้าจีนต้องเป็นวัดที่สร้างจากศรัทธาของชาวจีนที่นับถือพุทธ ศาสนา

          

 ศาลเจ้าจีนแห่งหนึ่งที่มีประวัติที่น่าสนใจ คือ ศาลเจ้าไต้เสี่ยฮุกโจ้ว หรือศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย วัดสามจีน ถือ ว่ามีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เป็นจุดศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของชาวไทยและชาวจีนในย่านเยาวราช พลังศรัทธาของคนทั่วสารทิศ ทุกๆ วันจะเป็นประชาชนชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน รวมทั้งชาวยุโรป ที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกข์ร้อนใดก็ตามมักสำเร็จในพรที่ขอ จะต้องกลับมาแก้บนในสิ่งที่ตนสมหวังอยู่เสมอ ทำให้ผู้กราบไหว้มีความร่มเย็นเป็นสุข มีชีวิตที่ดีขึ้น ต่างประสบความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการค้าและหน้าที่การงาน

          นายปรีชา บุญเสริมแท้ ผู้ดูแลศาลเจ้ารุ่นที่ ๕ เล่าให้ฟังว่า ศาลเจ้าแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ ๒ แต่ดั้งเดิมองค์เจ้าพ่อเห้งเจียได้ถูกอัญเชิญมาจากประเทศจีนโดยเรือสำเภา ล่องมาตามแม่น้ำนครชัยศรีเทียบท่าที่วัดนางสาว จนกระทั่งมีผู้อัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดสามจีน ด้วย เหตุที่เรียกชื่อว่าวัดสามจีนเนื่องจากมีชาวจีนซึ่งเป็นมิตรสหายรักใคร่กัน ๓ คน ได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างวัดแห่งนี้ เพื่อเป็นศาสนสถานที่จะใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒

         ศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงยิ่งแห่งนี้ มีองค์เจ้าพ่อเห้งเจียซึ่งเป็นปางไต้เสี่ยฮุกโจ้ว คือปางสำเร็จเป็นอรหันต์แล้ว ประทับนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว เป็นองค์เทพที่แกะสลักขึ้นจากไม้มงคลโบราณ ลงลักปิดทองมีอายุยาวนานหลายร้อยปี เป็นองค์แรกของประเทศไทยที่อยู่คู่วัดสามจีนยาวนานร่วม ๒๐๐ ปี    
  
         อย่างไรก็ตามเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินจุดธูปเทียนสักการบูชาองค์ไต้เสี่ยฮุกโจ้ว วัดสามจีน  

          นอก จากนี้แล้วใน พ.ศ.๒๕๕๓ และพ.ศ.๒๕๕๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินจุดธูปเทียนสักการบูชาองค์ไต้เสี่ยฮุกโจ้ว วัดสามจีน ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปี 

           ทั้งนี้ ทุกวันที่ ๑๓ กันยายน ของทุกๆ ปี เป็นงานประจำปีฉลองแซยิดทางศาลเจ้าจะประกอบพิธีเครื่องบวงสรวงบูชาเพื่อตอบ แทนพระคุณองค์ไต้เสี่ยฮุกโจ้ว โดยชาวจีนเชื่อว่าในวันนั้นองค์ไต้เสี่ยฮุกโจ้วจะลงมารับเครื่องบูชา และโปรดเมตตาต่อพุทธสานิกชนทั้งหลาย โดยในวันงานทางศาลเจ้าจะมอบสิ่งมงคลให้ผู้ที่เดินทางมากราบไหว้เพียงวัน เดียวเท่านั้น สอบถามข้อมูลทางศาลเจ้าโดยตรงที่โทร.๐๘-๒๓๓๐-๔๑๕๓

          มงคลแห่งเหรียญเจ้าพ่อเห้งเจีย

          เพื่อนำปัจจัยรายได้ จัดหาซื้อที่ดินขยายพื้นที่ศาลเจ้าให้มีความกว้างขวางมากขึ้น และบูรณปฏิสังขรณ์ส่วนต่างๆ ของศาลเจ้าไต้เสี่ยฮุกโจ้ว วัดสามจีนให้มีความสมบูรณ์ถาวร

          เป็นจุดประสงค์ในการจัด สร้างองค์บูชาและเหรียญเจ้าพ่อเห้งเจียรุ่นแรกของศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย ในวาระฉลองแซยิดองค์เจ้าพ่อเห้งเจียที่กำลังใกล้จะถึงนี้ ทางศาลเจ้าได้จัดสร้างองค์บูชาขนาดความสูง ๑๑ นิ้วขึ้นเป็นครั้งแรก หล่อด้วยเนื้อโลหะทองผสม ปิดทองคำแท้ทั้งองค์ ถือเป็นรุ่นแรกของการจัดสร้างองค์บูชาขึ้นในรอบเกือบ ๒๐๐ โดยได้ถูกสร้างขึ้นเป็น ๒ ปาง คือ

          ปางสำเร็จ ประทับนั่งบนดอกบัว ลายล้อมด้วยกองเงินกองทอง จารึกอักษรจีน ๒ แถว คือ หมื่นเรื่องสำเร็จทุกประการ และได้รับความรุ่งเรืองเกียรติยศและศักดิ์ศรี

          ส่วนอีกปางหนึ่ง คือ ปางชนะ ถือกระบอกทรงยืนบนกองเงินกองทอง จารึกอักษรจีน ๒ แถว คือ ทุกๆ เส้นทางสงบปลอดภัย พบดาวแห่งโชค และโชติช่วงชัชวาล

           เหรียญปางชนะ ด้านหน้ารูปองค์เจ้าพ่อเห้งเจียทรงยืนถือกระบอง ส่วนด้านหลังทั้งสองปาง  รูปหยิน-หยาง โป้ยข่วย ตรงกลางเหรียญรูปตราประทับไต้เสี่ยฮุกโจ้ว เป็นตราประทับดั้งเดิมจากเมืองจีนที่มีอายุหลายร้อยปี เหรียญรูปทรง ซิ่วท้อผลไม้สวรรค์ ความหมายคือ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
   
         ทั้งนี้ จะประกอบพิธีพุทธา-เทวาภิเษกขึ้นรวม ๒ วาระ ช่วงเช้าพิธีไคกวงเทวาภิเษก ณ ศาลเจ้าไต้เสี่ยฮุกโจ้ว วัดสามจีน ไต่ ซือ ๙ รูปประกอบพิธี ช่วงเย็นพิธีพุทธา-เทวาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารในวันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ พระสุปฏิปันโนร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสก รวม ๙ รูป 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก:
คมชัดลึกออนไลน์

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก:
th-th.facebook.com forum.uamulet.com
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation