การบูชาพระแม่ลักษมี

By Horoworld Horoworld's avatar Update วันที่

การบูชาพระแม่ลักษมี การบูชาพระแม่ลักษมี


การบูชาพระแม่ลักษมี 

 พระแม่ลักษมี หลายคนเคารพและบูชา แตู่้รู้รึเปล่าว่า พระแม่ลักษมี นั้นมีทั้งหมดหลายปางแต่ที่หลักก็มี 8 ปาง และการบูชาที่เหมาะสมก็จะส่งผลให้เรามีความสุขและ ร่ำรวย เพราะเชื่อว่า พระแม่ลักษมี เป็นเทวีแห่งความงดงาม ความอุดมสมบูรณ์และความร่ำ รวย Horoworld นำข้อมูลของแต่ละปางของ พระแม่ ลักษมี มาฝากกันค่ะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเลือกบูชาให้เหมาะสมกันค่ะ

 

            พระแม่ ลักษมี เทวีแห่งความงดงาม ความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวยมีปางหลักอยู่ 8 ปาง
แต่จากคัมภีร์ปุราณะต่างๆนั้น ปรากฎพระแม่ลักษมีอยู่มากมายหลายภาคหลายปาง จึงไม่มีข้อกำหนดที่แน่นอนว่า 8 ปางหลักนั้นคือปางใดบ้างจากทั้งสิบกว่าปางดังต่อไปนี้

คชลักษมี
ปางหลักแห่งองค์พระแม่ลักษมีเทวี
ปางนี้มีทั้งยืนและประทับนั่งบนดอกบัว มี 4 พระกร สวมอาภรณ์สีสันสวยงามล้วน สองพระกรหลังถือดอกบัว ยกพระหัตถ์ประทานพรและโปรยเหรียญทอง ประทานพรความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน ความรักแก่ผู้บูชา เป็นปางที่พบเห็นได้มากที่สุดในภาพเขียน (พบเทวรูปอยู่ทั่วไป มีลักษณะเดียวกับปางอิศวารยะลักษมี)

อิศวารยะลักษมี
ปางแห่งความกล้าหาญชาญชัย
ปางนี้มีทั้งยืนและประทับนั่งบนดอกบัว มี 4 พระกร สวมอาภรณ์สีขาวล้วน สองพระกรหลังถือดอกบัว พระกรหน้ายกและหงายพระหัตถ์ 2 ข้างเพื่อประทานพร ผู้บูชาจะได้รับความกล้าหาญ กล้าคิดกล้าทำ เป็นปางแห่งชัยชนะและโชคลาภด้านความเสี่ยงทุกประเภท (พบเทวรูปอยู่ทั่วไป มีลักษณะเดียวกับปางคชลักษมี)

    ความแตกต่างระหว่าง คชลักษมี และ อิศวารยะลักษมี ลักษณะเหมือนกันทุกประการ แต่พระคชลักษมีมีช้างเป็นบริวาร นิยมสวดชุดสีชมพูหรือสีแดง พระอิศวารยะลักษมีไม่มีช้างบริวารและนิยมสวมชุดสีขาวสะอาดหรือสีอ่อนๆ

ธัญญลักษมี
ปางแห่งความอุดมสมบูรณ์ในพืชพรรณ
พืชไร่ นา สวน ป่าไม้ ดอกไม้ ปางนี้มี 8 พระกร แต่ละพระกรทรงพืชพรรณต่างๆกัน เช่น ต้นข้าว ปางนี้พระแม่ลักษมีลงมาปรากฏเพื่อโปรดสรรพมนุษย์ที่ทำกินเพาะปลูกบนผืนแผ่นดิน เช่น เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ผู้บูชามักขอพรให้การเพาะปลูกมีผลผลิตงอกงาม ชาวไทย ลาว และเขมรรู้จักกันในนามของ 'พระแม่โพสพ' (สามารถบูชาพระแม่ธัญญลักษมีได้กับพระแม่โพสพ)

ธนลักษมี
ปางแห่งทรัพย์สมบัติ เงินทอง
มี 6 หรือ 8 พระกร ทรงศาสตราวุธต่างๆเช่น หอยสังข์ จักร ธนู ดอกบัว โถอัญมณี ยกพระหัตถ์ประทานพรและโปรยเหรียญทอง ประทานความรำรวยในทรัพย์สินเงินทองแก่ผู้บูชา (หากต้องการบูชา จะพบแต่ภาพเขียน ไม่ค่อยปรากฎผู้สร้างเทวรูปปางนี้เท่าใดนัก)

อาทิลักษมี
ปางแห่งความสำเร็จในการงานและการบุกเบิก
มี 4 พระกร ทรงดอกบัว ธงไชย พระกรหน้ายกและหงายพระหัตถ์ 2 ข้างเพื่อประทานพร ให้พรด้านการทำงาน การทำมาหาเลี้ยงชีพ จะเป็นไปด้วยความราบรื่น (หากต้องการบูชา จะพบแต่ภาพเขียน ไม่ค่อยปรากฎผู้สร้างเทวรูปปางนี้เท่าใดนัก)

วิทยะลักษมี
ปางแห่งปัญญา ความรอบรู้ การศึกษาเล่าเรียน
ปางนี้เทียบเท่าได้กับปัญญาแห่งพระแม่สุรัสวดี มี 8 พระกร ผู้บูชาจะได้รับสติปัญญาที่เลิศล้ำ ทั้งศาสตร์วิทยาการอันก้าวหน้าและศิลปะทุกแขนง (หากต้องการบูชา จะพบแต่ภาพเขียน ไม่ค่อยปรากฎผู้สร้างเทวรูปปางนี้เท่าใดนัก)

วีระลักษมี
ปางแห่งวีรชน นักสู้
ผู้มีพละกำลังอันไม่มีที่สิ้นสุด ปางนี้เทียบเท่าได้กับพละกำลังแห่งพระแม่ทุรกา มี 8 พระกร ทรงคันธนู ศร สังข์ ดาบ และศาสตราวุธอื่นๆ ยกพระหัตถ์ประทานพร ผู้บูชาจะได้รับพลังอำนาจและความยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่น (หากต้องการบูชา จะพบแต่ภาพเขียน ไม่ค่อยปรากฎผู้สร้างเทวรูปปางนี้เท่าใดนัก)

วิชัยยะลักษมี
ปางแห่งชัยชนะและความแคล้วคลาดพ้นภัย
มี 8 พระกร ทรงหอยสังข์ มีด ดาบ ตะบองหรือขวาน มีอานุภาพในการขจัดศัตรู ประทานความมียศถาบรรดาศักดิ์และการสรรเสริญจากผู้คน ประทานความสำเร็จทุกประการ (หากต้องการบูชา จะพบแต่ภาพเขียน ไม่ค่อยปรากฎผู้สร้างเทวรูปปางนี้เท่าใดนัก)

สันทนะลักษมี
ปางแห่งครอบครัว ความผูกพันระหว่างแม่ลูก
ความอบอุ่นในครอบครัวรวมถึงการขอพรให้มีลูก-ทายาท ลูกหลานเชื่อฟังคำสั่งสอนและเติบโตอย่างแข็งแรง ปางนี้มีอานุภาพเทียบเท่ากับพระพิฆเนศปางบาละคเณศ (พระคเณศปางเด็ก) มี 6 พระกร ทรงดาบ พระกรหลังทรงหม้อทั้ง 2 ข้าง อุ้มเด็กชายนั่งบนตัก (หากต้องการบูชา จะพบแต่ภาพเขียน ไม่ค่อยปรากฎผู้สร้างเทวรูปปางนี้เท่าใดนัก)

เมธาลักษมี
ปางแห่งพลังอำนาจอันรุนแรง เปรียบได้กับพลังแห่งพระแม่กาลี
(ระหว่างค้นคว้าข้อมูล)

กิรติลักษมี
ปางแห่งชื่อเสียง การสรรเสริญและปางแห่งความซื่อสัตย์จงรักภักดี
(ระหว่างค้นคว้าข้อมูล)

อโรคยาลักษมี
ปางแห่งความปลอดภัยในชีวิต ความไร้โรคและการเดินทางปลอดภัย
(ระหว่างค้นคว้าข้อมูล)

สัมราชยลักษมี
ปางแห่งความหลุดพ้นจากบาป การมีอิสรภาพทางวิญญาณและบรรลุโมกษะ

ไชยลักษมี
ปางแห่งชัยชนะ ลักษณะเช่นเดียวกับปางวิชัยยะลักษมี
(ระหว่างค้นคว้าข้อมูล)

ภัคยาลักษมี
ปางแห่งพระเวท การทำสมาธิและความศักดิ์สิทธิ์ พลังเหนือธรรมชาติ
(ระหว่างค้นคว้าข้อมูล)

เสาวนาทรียะลักษมี
ปางแห่งความงดงามของสตรีเพศ ความสะอาดสะอ้าน อ่อนช้อย มีเสน่ห์
(ระหว่างค้นคว้าข้อมูล)

ไทรยะลักษมี
ปางแห่งการสวดมนต์ พิธีกรรม ภักดีโยคะ ประทานมนตราอันศักดิ์สิทธิ์แก่เหล่าฤาษี

สิทธะลักษมี
ปางแห่งความนิ่งสงบ จิตวิญญาณ และการเข้าถึงคำสอนของมหาเทพ
(ระหว่างค้นคว้าข้อมูล)


ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  siamganesh


ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation