คาถาเงินล้าน

By Horoworld Horoworld's avatar Update วันที่

คาถาเงินล้าน คาถาเงินล้าน


คาถาเงินล้าน 

ตั้งนะโม 3 จบ

พรหมา จะ มะหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะลายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มะหาเทวา อุภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน)
มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมานะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะฏิจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

(บุชา 9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)


ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation