คาถาเสริมทรัพย์

By Horoworld Horoworld's avatar Update วันที่

คาถาเสริมทรัพย์ คาถาเสริมทรัพย์


คาถาเสริมทรัพย์ 

ตั้ง นะโม 3 จบ

พุทธะ มะอะอุ นะโม พุทธายะ (ว่า 1 จบ)
วิระทะโย  วิระโคนายัง  วิระหิงสา  วิระทาสี  วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ  มานีมามะ พุทธัสสะ  สวาโหม


          ใช้สวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ ตื่นนอนเช้า 3 จบ เวลาใส่บาตรจบขันข้าว 1 จบ แล้วให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และพระปัจเจกโพธิอย่าได้เว้น นอกนั้นว่าเมื่อไรท่องเมื่อนั้น จะบังเกิดโภคทรัพย์มากมาย


ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation