คำถวายสังฆทาน (อุทิศให้ผู้ตาย)

By Horoworld Horoworld's avatar Update วันที่

คำถวายสังฆทาน (อุทิศให้ผู้ตาย) คำถวายสังฆทาน (อุทิศให้ผู้ตาย)


คำถวายสังฆทาน (อุทิศให้ผู้ตาย) 

อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ  อิมานิ มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคันหาตุ  อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ญาตะกานัง กาละกะตานัง มีฆะรัตตัง  หิตายะ สุขายะฯ

       ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย มตกภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมตกภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาเป็นต้น ผู้ทำกาละล่วงลับไปแล้วด้วย สิ้นกาลนานเทอญฯ


ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation