คำถวายข้าวพระพุทธ

By Horoworld Horoworld's avatar Update วันที่

คำถวายข้าวพระพุทธ คำถวายข้าวพระพุทธ


คำถวายข้าวพระพุทธ 

อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ

(ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า)ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation