วัดสัมมาชัญญาวาส

By Horoworld Horoworld's avatar Update วันที่

วัดสัมมาชัญญาวาส วัดสัมมาชัญญาวาส


วัดสัมมาชัญญาวาส 


          ปลายปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ นายนิ่ม  เกตุหิรัญ,นายม่วม นันวิชัย,กำนันสง่า ศรีอำพันธ์  ได้เอาที่ดิน จำนวน ๖ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของนางพริ้ง เกตุหิรัญ น้อมเกล้าถวาย เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ (วาสนมหาเถระ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แล้วพระองค์ก็ทรงมีพระเมตตารับไว้และดำเนินการสร้างวัดเป็นลำดับต่อมา เจ้าภาพได้สร้างศาลาการเปรียญไม้ขึ้นมา ๑ หลัง กุฏิเล็ก ๔ เสา ประมาณ ๒๐ หลัง เมื่อได้สร้างเสร็จแล้ว  เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงมีพระบัญชาให้อยู่ในความดูแลของวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 

          ต่อมานายสำลี - นางทิพย์  ม่วงนุ่ม  ได้ถวายที่ดินเพิ่มขึ้นอีก ๓ ไร่เศษ และสร้างกุฏิอีก ๒ หลัง รวมเป็นเนื้อที่ดินสร้างวัดอีก ๙ ไร่ หลังจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเป็นวัดเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๑  เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ประทานนามมงคลของวัดว่า “วัดสัมมาชัญญาวาส” ประชาชนส่วนมากเรียกว่า 'วัดใหม่คลองสอง' ตามชื่อคลองซึ่งมีอยู่เดิม ต่อจากนั้นมาไม่นาน นางสุพรรณี ภูเขียว ได้ซื้อที่ดินถวายวัดอีก ๑ ไร่เศษ และนางทิพย์ ม่วงนุ่ม และบุตร - ธิดา ถวายเพิ่มขึ้นอีก ๖ ไร่

          เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีเททองหล่อพระประธาน ณ วัดสัมมาชัญญาวาส เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ มีนายนิ่ม - นางพริ้ง เกตุหิรัญ ถวายที่ดิน ๑ ไร่ และมีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่เป็นที่ธรณีสงฆ์เพิ่มอีก ๒ ไร่ เป็น ๑๙ ไร่เศษ


การเดินทาง
เข้าถนนรามอินทรา มุ่งหน้าไปทางมีนบุรี ผ่านกิโลเมตรที่ 8 จนเห็นทางเข้าถนนพระยาสุเรนทร์ ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปจนผ่านทางเข้าซาฟารีเวิร์ล จะเห็นวัดสัมมาชัญญาวาสอยู่ทางด้านขวามือ


วัดสัมมาชัญญาวาส
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐
โทร 0-2914-0924 , 08-9026-0955 , 08-7505-9994

ที่มา watsamma.com
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ตตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation