หยินหยาง

By Horoworld Horoworld's avatar Update วันที่

หยินหยาง หยินหยาง


หยินหยาง 


          สัญลักษณ์ “หยินหยาง”  ในสำเนียงจีนกลางจะออกเสียงเรียกว่า “อินหยาง” นับเป็นสัญลักษณ์จีนที่มีผู้รู้จักมากที่สุดสัญลักษณ์หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หยินหยางนั้นเป็นสัญลักษณ์สำคัญของลักทธิเต๋า ที่มีต้นกำเนิดจากคัมภีร์อี้จิง หยินหยางจึงมีความหมายอันยิ่งใหญและลึกซึ้งมาก กล่าวได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ครอบคลุมความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งที่มีอยู่ทั้งมวลเลยก็ว่าได้ 

          ในวงกลมของหยินหยางมีที่มาจากจุดเดียวกัน ที่เป็นวงกลมแห่งความสมบูรณ์หรือที่เรียกว่า “อู๋จี๋”  ซึ่งหมายถึง ความว่างเปล่าไร้ขอบเขต ภายหลังจึงได้ก่อเกิดเป็นวงกลมแห่งความสมดุลที่เรียกว่า “ไท้จี๋”  หรือสำเนียงแต้จิ๋วเรียกว่า “ไท้เก๊ก” ซึ่งหมายถึงความมากมายเหลือกำหนดและไร้ที่สิ้นสุด ภายในไท้จี๋นั้นเป็นความสมบูรณ์อย่างอเนกอนันต์และไร้ที่สิ้นสุด ซึ่งความสมดุลนั้นจะเป็นสิ่งคู่กันเสมอคือ หยิน และ หยาง  

          มีผู้ถอดความในหยินหยางไว้มากมาย เช่น ในส่วนวงพื้นที่สีขาวซึ่งหมายถึงหยางนั้น มีจุดดำคือหยิน ในวงพื้นที่สีดำซึ่งหมายถึงหยิน ก็จะมีจุดขาวคือหยาง ในสีดำก็จะต้องมีสีขาว ในสีขาวก็ต้องมีสีดำ สังเกตให้ดีเมื่อปลายพื้นที่สีขาวของหยางสิ้นสุดจะก่อเกิดเป็นหยิน และเมื่อพื้นที่สีดำของหยินสิ้นสุดก็จะแปรเปลี่ยนเป็นหยางเสมอ เปรียบได้ดังเช่น ในคนดีย่อมมีต้องมีจุดบกพร่อง ในคนชั่วก็ต้องมีส่วนดีอยู่บ้าง คนดีพร้อมสมบูรณ์แบบนั้นไม่มี คนเลวร้ายเสียทุกสิ่งนั้นไม่แน่เสมอไป มีกลางวันก็ต้องมีกลางคืน มีพระอาทิตย์ก็ต้องมีพระจันทร์ มีความมืดก็ต้องมีความสว่าง มีความร้อนก็ต้องมีความเย็นเป็นสิ่งคู่กัน มีเพศชายก็ต้องมีเพศหยิง มีความแข็งก็ต้องมีความอ่อน ฉันใดก็ฉันนั้น

          ทั้งหมดนี้จึงเป็นความสมดุลในทุกๆ สรรพสิ่ง และในความสมดุลนั้นยังประกอบไปด้วยความสมดุลอย่างกลมกลืนและความกลมกลืนอย่างขัดแย้ง

          ความลึกล้ำของทฤษฏีหยินหยางไม่ได้ครอบคลุมเพียงแค่ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเท่านั้น แต่ยังสามารถอธิบายได้กับการแพทย์ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ รวมทั้งวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตทั้งปวง จนมีผู้กล่าวว่า หากผู้ใดเข้าใจในหยินหยางอย่างถ่องแท้ ผู้นั้นยอ่มเข้าใจในปริศนาแห่งความเร้นลับของจักรวาลเช่นกันที่มา นิตยสาร 108 สัญลักษณ์จีน
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ทตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation